1 độ c bằng bao nhiêu độ f? cách quy đổi độ f sang độ c

Độ C Độ F
0℃32.00℉
1℃33.80℉
2℃35.60℉
3℃37.40℉
4℃39.20℉
5℃41.00℉
6℃42.80℉
7℃44.60℉
8℃46.40℉
9℃48.20℉
10℃50.00℉
11℃51.80℉
12℃53.60℉
13℃55.40℉
14℃57.20℉
15℃59.00℉
16℃60.80℉
17℃62.60℉
18℃64.40℉
19℃66.20℉

Bạn đang xem: 1 độ c bằng bao nhiêu độ f? cách quy đổi độ f sang độ c

Độ C Độ F
20℃68.00℉
21℃69.80℉
22℃71.60℉
23℃73.40℉
24℃75.20℉
25℃77.00℉
26℃78.80℉
27℃80.60℉
28℃82.40℉
29℃84.20℉
30℃86.00℉
31℃87.80℉
32℃89.60℉
33℃91.40℉
34℃93.20℉
35℃95.00℉
36℃96.80℉
37℃98.60℉
38℃100.40℉
39℃102.20℉

Độ C Độ F
40℃104.00℉
41℃105.80℉
42℃107.60℉
43℃109.40℉
44℃111.20℉
45℃113.00℉
46℃114.80℉
47℃116.60℉
48℃118.40℉
49℃120.20℉
50℃122.00℉
51℃123.80℉
52℃125.60℉
53℃127.40℉
54℃129.20℉
55℃131.00℉
56℃132.80℉
57℃134.60℉
58℃136.40℉
59℃138.20℉

Xem thêm: Số 1 Có Phải Số Nguyên Tố Là Gì? Hợp Số Là Gì? Cho Ví Dụ Minh Họa

Increments Số gia: 1000 Số gia: 100 Số gia: đôi mươi Số gia: 10 Số gia: 5 Số gia: 2 Số gia: 1 Số gia: 0.1 Số gia: 0.01 Số gia: 0.001 Phân số: 1/64 Phân số: 1/32 Phân số: 1/16 Phân số: 1/8 Phân số: 1/4 Phân số: 50%
Accuracy Chọn cách giải một số gồm nghĩa 2 các số tất cả nghĩa 3 các số gồm nghĩa 4 các số gồm nghĩa 5 các số bao gồm nghĩa 6 các số gồm nghĩa 7 các số có nghĩa 8 các số có nghĩa