12 Thì Trong Tiếng Anh Pdf

12 thì cơ bạn dạng được phân tách theo 3 mốc thời gian: Bây Giờ, Quá khứ với Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa để giúp đỡ các bạn bao gồm phương pháp, cách dùng và dấu hiệu phân biệt các thì vào tiếng Anh. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!Bên cạnh đó, các bạn sẽ được học thêm cấu trúc về thì ngoại lệ thiết bị 13 là thì sau này sát gồm dự tính nữa nhé!


*


1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Công thức thì ngày nay đơn

Công thức thì bây chừ 1-1 so với hễ từ thường

Khẳng định:S + V_S/ES + OPhủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

 Công thức thì bây giờ đối chọi so với rượu cồn tự TobeKhẳng định: S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ AdjPhủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ AdjNghi vấn: AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student.She is not beautiful.Are you a student?

2. Cách sử dụng:

Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East & sets in the West.)Diễn tả 1 kinh nghiệm, một hành vi thường xuyên xảy ra ở bây chừ. (E.g:I get up early every morning.)Nói lên tài năng của một người (E.g : He plays tennis very well.)

3. Dấu hiệu nhận biết thì hiện nay đơn:

Trong câu tất cả mở ra tự sau: every (every day, every week, every month, ...)Các trạng tự gia tốc xuất hiện thêm trong thì bây giờ đơn:  Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Bạn đang xem: 12 thì trong tiếng anh pdf

Ví dụ:

I use the Internet just about every day.I always miss you.

➨  Quý Khách xem cụ thể hơn về thì hiện tại đơn:  Thì hiện thời đối kháng (Simple Present) 

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾPhường DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.)Phủ định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.)Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Cách sử dụng

Diễn tả hành động sẽ diễn ra trên thời khắc nói (E.g: The children are playing football now.)Diễn tả hành vi vẫn diễn ra nhưng lại ko độc nhất thiết xảy ra trên thời điểm nói. (E.g: I am looking for a job)Diễn tả 1 sự thở than với hành động lặp đi lặp lại các khiến giận dữ, bực mình. Trong ngôi trường hòa hợp này, câu thường có trạng từ bỏ gia tốc "always". (E.g : He is always borrowing our books and then he doesn’t rethành viên.)Dùng để diễn đạt một hành vi sắp xẩy ra sau đây theo kế hoạch đang định trước (E.g: I am flying lớn Thailand tomorrow.)

Lưu ý đặc trưng phải biết:

Không cần sử dụng thì hiện tại tiếp nối với các rượu cồn trường đoản cú chỉ tri giác, dìm thức nhỏng : be, see, hear, feel, realize, seem, rethành viên, forget, understand, know, lượt thích, want, glance, smell, love sầu, hate, ...

Ví dụ:

I am tired now.He wants lớn go for a cinema at the moment.Do you rethành viên me?

3. Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu bao gồm từ: Now, right now, at present, at the moment,

Trong các câu trước kia là một trong những câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

➨ Các các bạn coi chi tiết về thì bây giờ tiếp diễn:  Thì hiện thời tiếp tục (Present Continuous) 

Tmê say khảo những nội dung bài viết khác: 

 

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.)Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my cthua kém friover for a month.)Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have sầu you eaten dinner yet?)

2. Cách sử dụng thì bây giờ kết thúc trong giờ đồng hồ Anh:

Diễn tả hành động xẩy ra vào vượt khđọng tuy thế không nói rõ thời gian, có tác dụng tương quan mang đến hiện tại tại:

Ví dụ: : My oto has been stolen./ Chiếc xe của tôi đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành vi bắt đầu ở quá khứ và vẫn tiếp tục ở hiện tại :

Ví dụ: They’ve sầu been married for nearly fifty years / Họ đang kết bạn được 50 năm rồi.

3. Dấu hiệu nhận ra thì bây giờ hoàn thành:

Trong thì hiện giờ ngừng thường có hầu như trường đoản cú sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

Xem thêm: Ngày 30/11 Là Cung Gì ? Tìm Hiểu Cung Nhân Mã Sinh Ngày 30/11

just, recently, lately: cách đây không lâu, vừa mớiever: đang từngalready: rồifor + khoảng tầm thời gian (for a year, for a long time, …)since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …)yet: chưa (cần sử dụng vào câu che định với câu hỏi)so far = until now = up khổng lồ now = up lớn the present: cho tới bây giờ

➨ Các các bạn xem cụ thể hơn về thì ngày nay hoàn thành:  Thì hiện nay ngừng (Present Perfect) 

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức:

Khẳng định: S has/have sầu + been + V_ing + O (E.g: I have sầu been looking you all day.)Phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.)Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Cách dùng:

Diễn tả một hành động ban đầu vào vượt khđọng ra mắt tiếp tục với kéo dài mang lại hiện nay. Nhấn mạnh vào đặc thù “liên tục” của hành vi. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy sẽ đứng bên dưới ttránh tuyết rộng 3 giờ rồi.

Phân biệt với thì hiện thời hoàn thành:

Thì bây chừ dứt nhấn mạnh vào kết quả còn thì hiện giờ hoàn thành tiếp tục dìm rất mạnh tay vào quá trình.

3. Cách nhận ra thì hiện nay xong xuôi tiếp diễn:

- Từ nhận biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức

Với đụng trường đoản cú thường:

(Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.)(Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.)(Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you Call Zoey yesterday?)

 

Với hễ tự Tobe:

(Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Cách cần sử dụng thì thừa khứ đơn:

Diễn tả một hành vi sẽ xẩy ra với xong trong vượt khđọng. 

Ví dụ:

I went lớn the concert last week.A few weeks ago, a woman called to lớn report a robbery.

3. Dấu hiệu nhận biết:

Các trường đoản cú hay xuất hiện vào thì vượt khứ đọng đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (biện pháp đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾPhường. DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức:

Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o"cloông chồng yesterday.)Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o"cloông xã yesterday.)Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o"cloông xã yesterday?)

2. Cách dùng: 

Dùng nhằm biểu đạt một hành vi đã xảy ra trên một thời điểm khẳng định trong quá khứ đọng.

Ví dụ: At 12 o’cloông chồng yesterday, we were having lunch. (Vào dịp 12h ngày hôm qua, công ty chúng tôi vẫn ăn uống trưa.)

 

Dùng nhằm diễn tả một hành vi vẫn xẩy ra thì một hành động không giống xen vào. Hành động đang xảy ra chia thì thừa khứ tiếp diễn, hành vi xen vào chia thì vượt khứ đơn.

Ex: He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta đã tán dóc với các bạn khi chị em cậu ta vào chống.)

3. Dấu hiệu thừa nhận biết:

Trong câu gồm có từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into lớn the house.