Từ điển hán việt bằng tranh

This site is best viewed with Javascript. If you are unable lớn turn on Javascript, please cliông xã here.


Bạn đang xem: Từ điển hán việt bằng tranh

Cũng liên quan lại đến dữ liệu đầu vào của bạnCách giải khác
*
*
*

*
*
*

Xem thêm: Dung Tích Bình Xăng Xe Lead Bao Nhiêu Lít, Dung Tích Bình Xăng Xe Lead Là Bao Nhiêu

Chúng tôi mang đến là bạn đã viết:

bcnn(24,54,60)

Đây là bài toán về bội chung nhỏ nhất (BCNN).


1. Tìm các thừa số nguyên ổn tố của 24

*

*

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3, 5) vào quá trình tìm thừa số của các số đã cho: