3 CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC

Phân tích Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ăng-ghen để thấy được thành tựu của các nhà lãnh tụ và nghệ thuật lập luận trong văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
1. Sơ lược về ba cống hiến vĩ đại của Các Mác2. Nội dung và nghệ thuật bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác3. Mở bài phân tích Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác4. Thân bài phân tích Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác4.1. Thông báo sự ra đi của Các Mác4.2. Những cống hiến vĩ đại của Các Mác4.3. Thái độ, tình cảm xót thương của Ăng-ghen5. Kết bài phân tích Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác5.1. Giá trị nội dung5.2. Đặc sắc nghệ thuật6. Những bài văn hay tuyển chọn

Để làm được bài phân tích Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác đạt điểm cao sẽ không quá khó nếu bạn tham khảo kĩ những gợi ý mà bài viết trình bày sau đây:Sơ lược về ba cống hiến vĩ đại của Các MácNội dung và nghệ thuật bài Ba cống hiến vĩ đại của Các MácDàn ý mở bài, thân bài, kết bài phân tích Ba cống hiến vĩ đại của Các MácNhững bài văn mẫu hay và đặc sắc nhất
Ngay bây giờ, hãy cùng nhau từng bước đi vào phân tích, xây dựng nội dung chi tiết cho bài văn phân tích Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ăng-ghen nhé!

I. Sơ lược về ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

1. Ba phát kiến vĩ đại của Các Mác

Dựa trên các tài liệu tìm hiểu được có thể chỉ ra cống hiến vĩ đại của Các Mác đối với sự phát triển nhân loại như sau:- Cống hiến đầu tiên là “tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người” qua các thời kì lịch sử, mà bản chất của quy luật đó là cơ sở hạ tầng (bao gồm tư liệu sản xuất, cách sản xuất tư liệu sản xuất, trình độ phát triển kinh tế,…) quyết định kiến trúc thượng tầng của xã hội (bao gồm các hình thức, thể chế nhà nước, tôn giáo, văn học nghệ thuật,…).- Cống hiến thứ hai là “tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra”. Đó là quy luật về giá trị thặng dư.- Cống hiến thứ ba là cống hiến quan trọng hơn cả, đó là sự kết hợp giữa lí luận và thực tiễn, biến các lí thuyết cách mạng - khoa học thành hành động cách mạng, bởi vì “khoa học đối với Mác là một động lực lịch sử, một lực lượng cách mạng” và “trước hết Mác là một nhà cách mạng”, ở Mác “đấu tranh là hành động tự nhiên”.

Bạn đang xem: 3 cống hiến vĩ đại của các mác


2. Cống hiến vĩ đại của Ăng-ghen với sự ra đời và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lê-nin

- Đóng góp to lớn của Ph. Ăng-ghen với chủ nghĩa Mác - Lê-nin thể hiện trong những tác phẩm viết chung với C. Mác (như Gia đình Thần thánh, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản) và các tác phẩm viết riêng (như Tình cảnh của giai cấp công nhân ở Anh, Chống Đuyrinh, Biện chứng tự nhiên, L. Phoi-ơ-bach và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức, …).- Các nguyên lý, quy luật, phạm trù được xây dựng, trình bày một cách hệ thống, gồm: các vấn đề về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản khoa học, các vấn đề kinh tế chính trị mác-xít, và lý luận quân sự hiện đại…- Ph. Ăng-ghen là người đầu tiên vận dụng phép biện chứng duy vật vào việc nhận thức các quy luật của tự nhiên, luận giải, khái quát các thành tựu mới nhất của khoa học tự nhiên và phê phán quan điểm duy tâm thần bí, siêu hình, máy móc đang thống trị trong khoa học tự nhiên đương thời.- Ông là người đặt nền móng và phát triển lý luận quân sự Mác-xít, áp dụng các khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật của phép biện chứng duy vật vào xem xét lĩnh vực quân sự; xây dựng hệ thống quan điểm khoa học về chiến tranh và quân đội; xây dựng cương lĩnh quân sự của giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh giai cấp và thực hiện sứ mệnh lịch sử thế giới của mình.

II. Nội dung và nghệ thuật bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

+ Phần 3 (còn lại): các giá trị tổng quát của những cống hiến của Các Mác, những cống hiến đó đều hướng vào mục tiêu chung là phục vụ nhân loại. Bày tỏ tình cảm tiếc thương vô hạn và khẳng định sự bất diệt của tên tuổi và sự nghiệp của Mác)- Ngôn ngữ nghệ thuật: nghệ thuật so sánh theo hình thức tăng tiến, trùng điệp- Nghệ thuật lập luận chặt chẽ, luận điểm, luận cứ, luận chứng rõ ràng.

II. Mở bài phân tích Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

1. Tác giả Ph. Ăng-ghen

- Phri-đrích Ăng-ghen (1820 -1895) là nhà triết học người Đức, bạn thân thiết của Các Mác và là nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của phong trào công nhân thế giới và Quốc tế cộng sản.- Di sản lí luận của ông là một phần quan trọng trong lí luận của chủ nghĩa Mác.

2. Các Mác

- Các Mác (1818 – 1883) là nhà triết học và lí luận chính trị vĩ đại người Đức, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.- Học thuyết về chủ nghĩa cộng sản khoa học của Các Mác mở đường cho nhân loại bước vào kỉ nguyên xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.
*

III. Thân bài phân tích Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

1. Thông báo sự ra đi của Các Mác - một tổn thất lớn của nhân loại

- Ở phần mở đầu, Ăng-ghen thông báo rõ thời khắc ra đi vĩnh viễn của Các Mác bằng giọng văn ngậm ngùi, thương tiếc:+ Thời gian: Chiều ngày 14 tháng 3, vào lúc ba giờ kém 15 phút. Vẻn vẹn chỉ có hai phút.+ Không gian lúc ra đi:Văn phòng của Các MácTrên chiếc ghế bành.=> Không gian, thời gian cụ thể đến mức chi tiết gợi nên cái trang trọng, thiêng liêng của khoảnh khắc Mác qua đời.- Sự ra đi của Mác rất nhẹ nhàng: Ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bành nhưng là giấc ngủ nghìn thu. -> Nghệ thuật nói giảm, nói tránh góp phần xoa dịu đau thương nhưng không làm phai nhạt vị trí và tầm vóc Mác.=> Niềm tiếc thương và kính trọng đối với Các Mác.

Xem thêm: 50 Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Dành Cho Bé, Ebook : Phần 1

2. Những cống hiến vĩ đại của Các Mác

- Tác giả nêu bật tầm vóc lớn lao những cống hiến của Mác bằng cách so sánh những cống hiến ấy với cống hiến của nhà khoa học tự nhiên nổi tiếng Đác-uyn.+ Cống hiến thứ nhất: Các Mác đã tìm ra quy luật phát triển của xã hội loài người là hạ tầng cơ sở quyết định kiến trúc thượng tầng. Điều này rất khoa học và tiến bộ trái ngược hẳn với các quan niệm sai lầm trước đó.+ Cống hiến thứ hai: Các Mác phát hiện ra giá trị thặng dư, quy luật vận động của phương thức tư bản chủ nghĩa. Từ đó Các Mác chỉ ra bản chất của giai cấp tư sản là bóc lột sức lao động của giai cấp công nhân để làm giàu.+ Cống hiến thứ ba: Các Mác không chỉ dừng lại ở lí thuyết mà biến lí thuyết thành hành động cách mạng -> Đây là cống hiến quan trọng nhất.=> Với ba cống hiến đó, Các Mác đã trở thành một nhà khoa học, một nhà cách mạng lỗi lạc và người tiên phong trong sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản hiện đại, là “nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong các nhà tư tưởng hiện đại”.- Dựa trên những cống hiến quan trọng và to lớn của Các Mác, Ăng-ghen khẳng định tài năng của Các Mác trên hai phương diện: Con người của phát minh khám phá và con người của hành động thực tiễn+ Các Mác là người khởi xướng phong trào đấu tranh giải phong dân tộc của giai cấp vô sản, lật đổ chính quyền tư sản+ Các Mác kiên cường chống áp bức bất công để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trên toàn thế giới=> Khẳng định Các Mác là nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số các nhà tư tưởng hiện đại, tên tuổi và sự nghiệp của Các Mác sẽ đời đời sống mãi.

3. Thái độ, tình cảm xót thương của Ăng-ghen với Các Mác

- Bài điếu văn sử dụng cách nói giảm, nói tránh, không nói nhiều về cái chết => Nhấn mạnh sự bất tử của Các Mác.- Đề cao, ngợi ca, tiếc thương vô hạn trước sự ra đi vĩnh hằng của Các Mác, những cống hiến mang lại lợi ích cho toàn thể nhân loại.- Mác bị căm ghét nhiều nhất vì tất cả những xấu xa trong xã hội đương thời đã bị Mác phơi bày ra trước ánh sáng. -> "Ông có thể có nhiều kẻ đối địch nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả"- Giai cấp công nhân, cộng sự, nhân dân lao động trên toàn thế giới kính yêu, thương tiếc ông. -> tiếng khóc như lời khẳng định, lời cầu nguyện của Ăng-ghen trước mộ Các Mác.=> Đây là bằng chứng hùng hồn cho thấy sức mạnh và sự bất tử của học thuyết Mác.- Mục tiêu phê phán, đấu tranh suốt đời của Mác là chủ nghĩa tư bản, là tư tưởng, học thuyết phản động, duy tâm, bất công xã hội chứ không phải một cá nhân cụ thể nào.

IV. Kết bài phân tích Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Tổng kết, đánh giá khái quát giá trị nội dung và đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm.

1. Giá trị nội dung

- Văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác như một bản tổng kết về toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp lớn lao của vị lãnh tụ kiệt xuất Các Mác, là sự đánh giá của một vĩ nhân đối với một vĩ nhân.- Biểu lộ tình cảm tiếc thương của những người cộng sản trước tổn thất to lớn không sao bù đắp được trước sự ra đi của Các Mác.

2. Đặc sắc nghệ thuật

- Lập luận chặt chẽ, lí lẽ giàu sức thuyết phục- Nghệ thuật so sánh kết hợp kết cấu tầng bậc (tăng tiến) được sử dụng vô cùng thành công khiến bài văn càng thêm sức thuyết phục.Như vậy, qua những phân tích đánh giá của Ph. Ăng-ghen, ta có thể nhận định khái quát rằng Mác là "nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại". Qua việc phân tích văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác, hình ảnh, tầm vóc con người Mác hiện lên thật lớn lao, kì vĩ biết bao giữa những đỉnh cao tinh hoa của nhân loại, trở thành đỉnh cao của mọi đỉnh cao, vĩ nhân của mọi vĩ nhân.

V. Những bài văn hay tuyển chọn phân tích Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác