Arrive Đi Với Giới Từ Nào

Mình chắc chắn là “arrive” không thể dùng với “to” được. Tuy nhiên mình lại đọc thấy đoạn văn sau trên Dailymail dùng “arrive” với “to”. Không lẽ báo Tây lại sai?

…the man continues to lead her through the house reassuring her while reminding her: ‘No peeking!’When they arrive to the room where the surprise is stored the man behind the camera begins to sing Happy Birthday to Bianca at which point she removes her blindfold.”


*

Chính xác. Đây đúng là một lỗi sai của tờ Dailymail :D. Chỉ có thể dùng:

When they arrive at the room…

Hoặc

When they get to the room…

Còn thì “arrive to” là sai chắc.

Bạn đang xem: Arrive đi với giới từ nào


*

Trích đoạn bạn đưa ra là một ví dụ hoàn hảo của việc… dùng sai arrive. Nó không thể dùng với “to”

“To” là một giới từ của sự chuyển động, và “arrive” không thể hiện sự chuyển động. Bạn có thể dùng “walk to” (đi tới), chứ không thể dùng “arrive to” (đến tới? vô nghĩa).

Giới từ có thể dùng với “arrive” là “at”, “in”, và “on”.


*

Trong ví dụ bạn đưa ra, “arrive” buộc phải dùng với “at”, dùng “to” là sai.

Xem thêm: 1 Đô La Bằng Bao Nhiêu Cent Bang 1 Usd, 1 Usd, Đô Bằng Bao Nhiêu Cent

Tuy nhiên vẫn có những trường hợp bạn có thể sẽ gặp “arrive to”. Ví dụ:

In five minutes, a locksmith will arrive to help you get into your car.

(Bạn mất chìa khoá không vào xe được. Bạn gọi thợ khoá đến. Người ta đến để giúp bạn vào xe)Trong ví dụ này “to” không dùng như 1 giới từ, mà dùng như 1 phần của động từ “help” (chẳng liên quan gì đến “arrive” lol)


*
*
*
*

Bằng cách nhấn vào "Đăng ký", bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệu và Các điều khoản của chúng tôi.

Nhập email
No search term specified. Showing recent items.Search or use up and down arrow keys to select an item.