Atm Viết Tắt Của Từ Gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ gamesmobie.net.Học những từ bạn cần giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Atm viết tắt của từ gì

abbreviation for automated teller machine: a machine, usually in a wall outside a bank, shop, etc. from which you can take money out of your bank trương mục using a special card:
abbreviation for automated/automatic teller machine (= a machine from which you can get money by using a special card)
abbreviation for automated/automatic teller machine: a machine, usually outside a ngân hàng, which customers can use to lớn get money out or manage their trương mục by using a plastic thẻ together with a PIN (= a secret number):
*

a đô thị in the US or Canadomain authority where illegal immigrants (= people who have sầu moved lớn live sầu in another country when they vì chưng not have the legal right khổng lồ vày this) are not prosecuted

Về câu hỏi này
*

*

Xem thêm: 2 Usd 1976 Giá Bao Nhiêu - Giá Trị Tờ Tiền 2 Đô Qua Các Năm

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gamesmobie.net English gamesmobie.net University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語