Bạn Bao Nhiêu Tuổi Tiếng Anh

Tiếng anh lớp 3 unit 11 This is my familyLESSON 1: PHẦN 1 (TRANG 6-7 SGK)Tiếng anh lớp 3 Unit 11 This is my familyLESSON 2: PHẦN 2 (TRANG 6-11)


*

I. VOCABULARY: TỪ VỰNG

– picture: bức tranh

– age: tuổi

II. SENTENCE PATTERNS: MẪU CÂU

Mẫu câu 1: “How old are you?”

– Dịch: Bạn bao nhiêu tuổi?

– Mẫu câu này được sử dụng để hỏi về tuổi của kẻ đối diện, đã nói chuyện với mình

– Trả lời: “I’m + age (tuổi)” – Mình… tuổi.quý khách sẽ xem: Quý khách hàng từng nào tuổi dịch quý phái giờ anh

– Ví dụ:

How old are you? – I’m ten years old.

Bạn đang xem: Bạn bao nhiêu tuổi tiếng anh

Dịch: Quý Khách từng nào tuổi? – Mình 10 tuổi.

Mẫu câu 2: “How old is she/ he?”

– Dịch: Cô ấy/ Anh ấy bao nhiêu tuổi?

– Mẫu câu này được áp dụng để hỏi về tuổi của một fan như thế nào đó

– Trả lời: “She/ He is + age (tuổi)”: Cô ấy/ Anh ấy….tuổi

– Lưu ý: rất có thể thay “she”, ‘he” bởi thương hiệu một bạn hoặc 1 danh từ bỏ số không nhiều chỉ một bạn.

III. EXERCISE: BÀI TẬP1. Look, listen & repeat: Nhìn, nghe với lặp lại

a) That’s my brother.

How old is your brother?

He is seven.

b) That’s my grandmother.

How old is she?

She’s sixty-five.

Dịch:

a) Đó là em trai mình.

Em trai các bạn bao nhiêu tuổi?

Em ấy 7 tuổi.

b) Đó là bà bản thân.

Bà ấy từng nào tuổi?

Bà mình 65 tuổi rồi.

2. Point and say: Chỉ và nói

a)How old is your grandfather?

He’s sixty-eight.

b) How old is your grandmother?

She’s sixty-five sầu.

c) How old is your father?

He’s forty-two.

d) How old is your mother?

She’s forty-one.

e) How old is your brother?

He’s thirteen.

f) How old is your sister?

She’s ten.

Dịch:

a) Ông bạn bao nhiêu tuổi?

Ông mình 68 tuổi.

b) Bà các bạn từng nào tuổi?

Bà mình 65 tuổi.

c) Ba (bố) các bạn bao nhiêu tuổi?

Ba bản thân 42 tuổi.

d) Mẹ bạn bao nhiêu tuổi?

Mẹ bản thân 41 tuổi.

e) Anh trai bạn bao nhiêu tuổi?

Anh ấy 13 tuổi.

f) Chị gái bạn từng nào tuổi?

Chị ấy 10 tuổi.

3. Let’s talk: Cùng nói nhé!

a) How old is your grandfather?

He’s sixty-eight.

b) How old is your grandmother?

She’s sixty-five.

c) How old is your father?

He’s forty-two.

d) How old is your mother?

She’s forty-one.

e) How old is your brother?

He’s thirteen.

f) How old is your sister?

She’s ten.

Dịch:

a) Ông bạn bao nhiêu tuổi?

Ông mình 68 tuổi.

b) Bà bạn từng nào tuổi?

c) Ba (bố) chúng ta bao nhiêu tuổi?

Ba mình 42 tuổi.

Xem thêm: 12 Loại Thức Ăn Gì Để Bổ Sung Kẽm Cho Cơ Thể, 10 Loại Thực Phẩm Tốt Nhất Có Nhiều Kẽm

d) Mẹ chúng ta từng nào tuổi?

Mẹ mình 41 tuổi.

e) Anh trai các bạn bao nhiêu tuổi?

Anh ấy 13 tuổi.

f) Chị gái chúng ta bao nhiêu tuổi?

Chị ấy 10 tuổi.

4. Listen and number: Nghe với tấn công số

1. A: That’s my sister.

B: How old is she?

A: She’s six years old.

2. A: That’s my grandfather.

B: How old is he?

A: He’s sixty-eight.

3. A: Who’s that?

B: It’s my grandmother.

A: How old is she?

B: She’s sixty-four.

4. A: And who’s that?

B: It’s my brother.

A: How old is he?

B: He’s thirteen.

Dịch:

1. A: Đó là em gái bản thân.

B: Em ấy bao nhiêu tuổi?

A: Em ấy sáu tuổi.

2. A; Đó là ông của mình.

B: Ông ấy bao nhiêu tuổi?

A: Ông 68 tuổi rồi.

3. A: Ai vậy?

B: Đó là bà của bản thân.

A: Bà ấy từng nào tuổi?

B: Bà 64 tuổi.

4. A: Và đó là ai?

B: Đó là anh trai mình.

A: Anh ấy từng nào tuổi?

B: Anh ấy mười cha tuổi.

=> Đáp án: a.3, b.4, c.2, d.1

5. Read & complete: Đọc với trả thành

Hi! My name is Quan. I’m ten years old. That is a picture of my family. My father is forty-four years old. My mother is thirty-nine years old. My brother is fourteen years old.

Dịch:

Xin xin chào. Mình thương hiệu là Quân. Mình 10 tuổi. Đây là bức ảnh về giai đình mình, Bố bản thân 44 tuổi. Mẹ mình 39 tuổi. Anh trai của chính bản thân mình 14 tuổi.

=> Đáp án:

Quan: 10

His father: 44

His mother: 39

His brother: 14

6. Write about your family: Viết về gia đình mình

Các nhỏ nhờ vào công bố nhà mình để viết.

Bài mẫu:

1. How old are you?

I am eight years old.

2. How old is your mother?

She is thirty-two years old.

3. How old is your father?

He is thirty-seven years old.

4. How old is your brother?

He is six years old.

Dịch:

1. quý khách hàng bao nhiêu tuổi?

Mình 8 tuổi.

2. Mẹ chúng ta bao nhiêu tuổi?

Mẹ bản thân 32 tuổi.

3. Bố chúng ta bao nhiêu tuổi?

Bố mình 37 tuổi.

4. Em trai các bạn từng nào tuổi?

Em trai mình 6 tuổi.

Mời các bạn coi tiếp Tiếng anh lớp 3 Lesson 2 Unit 11 This is my family- Đây là mái ấm gia đình bản thân làm việc trang sau.