Bản ghi của table chứa những gì

Di dalam lingkaran yang berdiameter 20centimet terdapat sebuah juring dengan besar sudutpusat 450. Luas juring tersebut adalah….

Bạn đang xem: Bản ghi của table chứa những gì

*

*

Xem thêm: Mới Nhất: Bảng Tra Cứu Biển Số Xe 10 Thuộc Tỉnh Nào ? Biển Số Xe 10 Ở Đâu

*

*

Câu $12:$ Ngôn ngữ tư tưởng dữ liệu giúp chúng ta A. knhì báo đẳng cấp dữ liệu B. tạo lập hoặc biểu lộ cơ sở dữ liệu C. sinh sản cầu trúc dữ liệu cùng những buộc ràng bên trên tài liệu D. sinh sản lập và miêu tả DataBase Câu $13i$ Hãy chỉ ra rằng ứng dụng áp dụng CSDL trong các ứng dụng sau: A. Phần mượt bảng tình Excel. B. Geometer's Sketchpad tế bào rộp các hình hình học. C. Phần mềm quản lí kì thi tốt nghiệp phố thông. D. Phần mềm soạn thảo văn bạn dạng Word. Câu $14$ Thao tác làm sao sau đây không thuộc các loại update dữ liệu? A. Xóa tài liệu B. Nhập dữ liệu ban sơ C. Sửa dữ liệu D. Đọc dữ liệu Câu $15$ Phần không ngừng mở rộng của thương hiệu tập tin vào Access là A. TEXT B. XLS C. MDB D. DOC Câu 16. Người làm sao gồm mục đích đặc trưng vào vân nhằm phân nghĩa vụ và quyền lợi truy vấn áp dụng cơ sở dữ liệu bên trên mạng máy tính xách tay. A. Nguời quản ngại trị DataBase B. Người sử dụng cuối C. Người thiết kế D. Cả bố người Câu 17. Trong một cửa hàng bao gồm khối hệ thống mạng nội cỗ để áp dụng phổ biến CSDL, ví như em được giao quyền tổ chức triển khai nhân sự, em có quyết định phân công một nhân viên cấp dưới đảm trách cả 03 vai trò:là fan QTDataBase, vừa là nguời xây dựng vận dụng, vừa là người tiêu dùng không? A. Không thể B. Không đề xuất C. Được D. Không được Câu $18$ Trong số những quá trình sau, phần nhiều Việc nào không thuộc team làm việc update hồ nước sơ? A. Thống kê với lập report B. Thêm hai hồ sơ C. Xóa một hố sơ D. Sửa tên trong một hồ sơ. Câu 19 $i^9$ Dữ liệu vào một DataBase được giữ $TODg$ A. Sở lưu giữ quanh đó B. Sở ghi nhớ ROM C. CPU D. Bộ lưu giữ RAM Bài $3$ Giới thiệu về MS Access Câu $20$ Tên của tập tin vào Access yêu cầu phải kê trước tuyệt sau khoản thời gian chế tác cơ sở dữ liệu A. Vào File $sqrtE imes 1t$ B. Vào File $left(CoS6$ C. Bắt buộc vào là viết tên tệp tức thì rồi mới tạo ra DataBase sau D. Đặt tên tệp sau khi vẫn tạo cơ sở dữ liệu Câu $21$ Tập tin vào Access được Call là A. tập tin cơ sở dữ liệu B. tảng C. tập tin tài liệu D. tập tin truy vấn dữ liệu Câu $2:$ Đế tạo thành một cửa hàng tài liệu tLong, ta lựa chọn mục làm sao trong khung tác vụ New file? A. Project (New Data) B. Blank Database C. Project (Existing Data) D. Blank Data Access Page Câu 23. Trong Acess để chế tạo ra cơ sở dữ liệu mới, thao tác làm việc triển khai lệnh như thế nào sau đây là đúng: A. $Fi|e/neW/B|ank$ Database B. File/open/ C. reate Table in Design View D. Create table by using wizard Câu 24. Các tính năng chính của Access A. Lập bảng B. Lưu trữ dữ liệu C. Tính toán và khai quật tài liệu D. Ba câu đông đảo đúng Câu 25. Tập tin trong Access được điện thoại tư vấn là A. Tập tin dữ liệu B. Tập tin các đại lý dữ liệu C. Bảng D. Tập tin truy vấn tài liệu Câu 26. Để tạo ra một tập tin cơ sở tài liệu (CSDL) bắt đầu và đánh tên tệp trong Access, ta phải; A. Khởi động Access, vào File lựa chọn New hoặc kích vào hình tượng New, kích tiếp vào Blank DataBase viết tên file và chọn Create. B. Khởi rượu cồn Access, vào File lựa chọn New hoặc kích vào biểu tượng New CK. ích vào biều tượng New D. Vào File chọn New