Ban Xã Hội Gồm Những Môn Gì

Lúc sẵn sàng bước đi vào giảng đường ĐH, chắc chắn rằng các em đã dành riêng thời gian nghiên cứu và phân tích và xác định kim chỉ nam học tập, cụ thể là kân hận thi với ngành thi của bản thân mình. Vậy kân hận làng mạc hội là kân hận gì? Kăn năn làng hội gồm đầy đủ ngành nào?


1. Kăn năn thôn hội là kăn năn gì?

Kân hận Xã Hội có các môn công nghệ nghiên cứu và phân tích về các pmùi hương diện nhỏ fan của nhân loại. Bao bao gồm 9 môn chính: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinch học tập, giáo dục và đào tạo công dân, Khoa học tập buôn bản hội. Bên cạnh đó còn những môn giờ đồng hồ Anh, giờ đồng hồ Đức, giờ Pháp, giờ Nga …khiến cho các tổ hợp môn nhiều chủng loại cho các em lựa chọn.

Bạn đang xem: Ban xã hội gồm những môn gì

Đối với khối C:

Kân hận C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

Kân hận C01

Ngữ văn, Toán, Vật lí.

Kân hận C02

Ngữ văn, Toán thù, Hóa học.

Kăn năn C03

Ngữ văn, Tân oán, Lịch sử.

Kân hận C04

Ngữ vnạp năng lượng, Tân oán, Địa lí.

Kân hận C05

Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Hóa học tập.

Kăn năn C06

Ngữ văn uống, Vật lí, Sinch học tập.

Kân hận C07

Ngữ văn uống, Vật lí, Lịch sử.

Kăn năn C08

Ngữ văn, Hóa học, Sinch.

Khối C09

Ngữ văn uống, Vật lí, Địa lý.

Khối C10

Ngữ văn uống, Hóa học tập, Lịch sử.

Kăn năn C12

Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử.

Khối C13

Ngữ văn uống, Sinh học tập, Địa lý.

Khối hận C14

Ngữ văn, Toán thù, Giáo dục công dân.

Khối C15

Ngữ vnạp năng lượng, Toán, Khoa học tập làng mạc hội.

Khối C16

Ngữ văn, Vật lí, giáo dục và đào tạo công dân.

Kân hận C17

Ngữ vnạp năng lượng, Hóa học, Giáo dục công dân.

Khối hận C19

Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân.

*
Kăn năn thôn hội tất cả gần như ngành nào?

Đối với khối D

Kân hận D00

Ngữ văn uống, Tân oán học, Ngoại ngữ.

Kăn năn D01

Ngữ văn uống, Toán học tập, Tiếng Anh.

Kân hận D02

Ngữ văn, Toán học, Tiếng Nga.

Kăn năn D03

Ngữ văn uống, Toán học, Tiếng Pháp.

Kăn năn D04

Ngữ vnạp năng lượng, Toán thù học tập, Tiếng Trung.

Khối hận D05

Ngữ văn uống, Toán thù học, Tiếng Đức.

Khối D06

Ngữ văn, Toán thù, Tiếng Nhật.

Khối hận D07

Toán học, Hóa học tập, Tiếng Anh.

Khối hận D08

Toán thù, Sinch học tập, Tiếng Anh.

Kân hận D09

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh.

Khối hận D10

Toán, Địa lí, Tiếng Anh.

Khối D11

Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Tiếng Anh.

Khối D12

Ngữ vnạp năng lượng, Hóa học, Tiếng Anh.

Khối hận D13

Ngữ văn, Sinc học, Tiếng Anh.

Khối hận D14

Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng Anh.

Khối hận D15

Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Anh.

Khối hận D16

Toán, Địa lí, Tiếng Đức.

Khối D17

Tân oán, Địa lí, Tiếng Nga.

Kăn năn D18

Toán thù, Địa lí, Tiếng Nhật.

Kân hận D19

Toán thù, Địa lí, Tiếng Pháp.

Kăn năn D20

Toán, Địa lí, Tiếng Trung.

Kân hận D21

Toán thù, Hóa học tập, Tiếng Đức.

Kân hận D22

Toán, Hóa học, Tiếng Nga.

Khối D23

Toán, Hóa học tập, Tiếng Nhật.

Kân hận D24

Tân oán, Hóa học, Tiếng Pháp.

Kăn năn D25

Tân oán, Hóa học, Tiếng Trung.

Khối hận D26

Toán thù, Vật lí, Tiếng Đức.

Khối hận D27

Tân oán, Vật lí, Tiếng Nga.

Kân hận D28

Toán thù, Vật lí, Tiếng Nhật.

Khối D29

Tân oán, Vật lí, Tiếng Pháp.

Kân hận D30

Toán thù, Vật lí, Tiếng Trung.

Xem thêm: Ngày 21/6 Là Cung Gì ? Ngày 21 Tháng 6 Là Cung Gì? Sinh Ngày 21/6 Cung Gì

Khối D31

Toán thù, Sinch học tập, Tiếng Đức.

Khối hận D32

Toán thù, Sinh học, Tiếng Nga.

Khối D33

Tân oán, Sinc học tập, Tiếng Nhật.

Khối D34

Toán thù, Sinc học tập, Tiếng Pháp.

Kân hận D35

Toán thù, Sinc học tập, Tiếng Trung.

Khối hận D41

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức.

Khối D42

Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Nga.

Khối hận D43

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật.

Kân hận D44

Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Pháp.

Khối D45

Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Trung.

Khối hận D52

Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Tiếng Nga.

Khối D54

Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Tiếng Pháp.

Khối D55

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung.

Khối hận D61

Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Đức.

Khối D62

Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng Nga.

Khối D63

Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Nhật.

Kân hận D64

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp.

Kân hận D65

Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Trung.

Kăn năn D66

Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Anh.

Kăn năn D68

Ngữ vnạp năng lượng, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Nga.

Khối hận D69

Ngữ Vnạp năng lượng, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Nhật.

Kân hận D70

Ngữ Vnạp năng lượng, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Pháp.

Khối D72

Ngữ văn, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Anh.

Kân hận D73

Ngữ văn uống, Khoa học thoải mái và tự nhiên, Tiếng Đức.

Khối D74

Ngữ văn uống, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga.

Kăn năn D75

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật.

Kăn năn D76

Ngữ văn uống, Khoa học thoải mái và tự nhiên, Tiếng Pháp.

Kân hận D77

Ngữ văn uống, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung.

Khối hận D78

Ngữ văn uống, Khoa học tập xã hội, Tiếng Anh.

Khối hận D79

Ngữ văn, Khoa học xóm hội, Tiếng Đức.

Kân hận D80

Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập buôn bản hội, Tiếng Nga.

Khối D81

Ngữ văn uống, Khoa học tập thôn hội, Tiếng Nhật.

Kăn năn D82

Ngữ văn, Khoa học thôn hội, Tiếng Pháp.

Khối D83

Ngữ văn uống, Khoa học tập thôn hội, Tiếng Trung.

Khối D84

Toán, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Anh.

Kăn năn D85

Tân oán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức.

Khối D86

Tân oán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga.

Kân hận D87

Toán thù, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Pháp.

Khối D88

Tân oán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật.

Kân hận D90

Toán, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Tiếng Anh.

Khối D91

Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp.

Kân hận D92

Toán, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Đức.

Khối D93

Tân oán, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Nga.

Kân hận D94

Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật.

Khối D95

Toán, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Trung.

Kăn năn D96

Tân oán, Khoa học tập xóm hội, Anh.

Khối hận D97

Toán thù, Khoa học làng hội, Tiếng Pháp.

Kân hận D98

Toán thù, Khoa học tập xã hội, Tiếng Đức.

Kân hận D99

Tân oán, Khoa học tập xã hội, Tiếng Nga.

*
Tổ hợp môn xóm hội tất cả đầy đủ ngành nào?

Cliông xã ngay: Tổng phù hợp các ngành kân hận D dễ kiếm vấn đề làm cho nhất hiện nay nay

2. Khối hận thôn hội gồm đều ngành nào?

Nhóm ngành Truyền thông – Báo chí: Báo chí, Xuất phiên bản, Quản lý lên tiếng, Lịch sử, Nhân học, Triết học tập, Địa lý học, Xã hội học, Quản trị các dịch vụ phượt với lữ hành, Kinch doanh xuất phiên bản phẩm

Nhóm ngành Sư phạm: sư phạm Văn uống, sư phạm Sử, sư phạm Địa lý tuyệt sư phạm mầm non, sư phạm tè học …

Nhóm ngành Văn hóa – Ngoại ngữ: Nghiên cứu vớt văn hóa truyền thống, Văn hóa truyền thống, Truyền thông vnạp năng lượng hóa…

Nhóm ngành Luật cùng Kinc tế: Luật, Luật (hệ dân sự), Luật học tập, Luật kinh tế, Thương Mại Dịch Vụ pháp lý, Kinh tế, Quan hệ quốc tế…

Nhóm ngành Quản lý: Quản lí dạy dỗ, Giáo dục đào tạo đặc biệt, giáo dục và đào tạo công dân, Giáo dục chủ yếu trị, Giáo dục đào tạo Quốc chống – An ninc, Xây dựng Đảng & Chính quyền công ty nước, Quản lí nhà nước, Quản lý nhà nước về an toàn lẻ tẻ từ, Quản lý, giáo dục cải tạo tầy, Công tác thôn hội, Công tác tkhô nóng thiếu thốn niên, Khoa học tập quản lí, Quản trị lực lượng lao động, Quản trị văn chống, Quan hệ công bọn chúng, Thư cam kết vnạp năng lượng phòng…

Khối xóm hội là khối gì? Kân hận làng hội gồm phần nhiều ngành nào? Hy vọng sẽ chia sẻ thông tin có lợi cho chính mình hiểu.