BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TIẾNG ANH LÀ GÌ

*
*
*

*

Các thành phần trong Báo cáo Kết quả Kinch doanh

Báo cáo tác dụng kinh doanh, tốt còn được gọi là bảng report lãi lỗ, đã cho thấy sự cân đối thân các khoản thu nhập (doanh thu) và chi phí vào từng kỳ kế tân oán. Bảng report này phản ánh tổng hợp tình trạng cùng công dụng vận động tiếp tế marketing theo từng nhiều loại vào một thời kỳ kế toán thù với tình trạng thực hiện nghĩa vụ đối với bên nước. Báo cáo còn được áp dụng như một bảng khuyên bảo để để mắt tới công ty vẫn vận động thay như thế nào trong tương lai.

Dưới đây là một vài tự vựng chủ yếu giúp đỡ bạn gọi sâu hơn một "Income statement" của một chủ thể nước ngoài.

*

Consolidated statements of earnings và retained earnings: Báo cáo kết quả cung ứng sale cùng ROI lưu lại tổng hợp

Statements of consolidated earnings: Báo cáo kết quả cung ứng sale tổng hợp

Net sales: Doanh thu bán hàng ròng

Gross profit: Lãi gộp

Selling and administrative sầu expenses: Chi tiêu quản lý và cung cấp hàng

Advertising expenses: giá thành quảng cáo

Lease payments: thanh toán tiền thuê

Depreciation và amortization: Khấu hao

Repairs & maintenance: Ngân sách sửa chữa cùng bảo dưỡng

Operating profit: Lãi từ bỏ chuyển động ghê doanh

Other income: Thu nhập khác

Interest income: Thu nhập trường đoản cú lãi tiền gửi

Interest expense: Chi tiêu lãi vay

Earnings before taxes: Thu nhập trước thuế

Income taxes: Thuế thu nhập

Net earnings: Thu nhập ròng

Earnings per common share: Thu nhập bên trên CP thường

Statements of consolidated retained earnings: Báo cáo lợi nhuận giữ lại

Retained earnings at beginning of year: Lợi nhuận lưu lại vào đầu năm

Net earnings: Thu nhập ròng

Cash dividends: Cổ tức

Retained earnings at kết thúc of year: Lợi nhuận bảo quản vào cuối năm

quý khách hàng cũng rất có thể tham khảo thêm về từ bỏ vựng trong BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN cùng BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ.

Theo Homeclass