Blow Hot And Cold Là Gì

to sometimes like or be interested in something or someone and sometimes not, so people are confused about how you really feel:

Bạn đang xem: Blow hot and cold là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú gamesmobie.net.Học những tự bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp phép

Xem thêm: 3 Triệu Nên Mua Điện Thoại Gì 2017, Điện Thoại Dưới 3 Triệu Tốt Nhất 2017

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gamesmobie.net English gamesmobie.net University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語