CÁC HIỆU ỨNG CHỮ TRONG PHOTOSHOP

Đây là bài xích lý giải cảm giác chữ retro vì thành viên MinTz thực hiện với share trên diễn lũ. Cách triển khai siêu đơn giản dễ dàng tuy thế tạo ra hiệu ứng khôn xiết đẹp nhất với độc đáo! Mời các bạn theo dõi và quan sát bài xích giải đáp này.

Cách 1:

Tạo 1 document new cùng với size là 800x600px, duplicate layer Background rồi double-click vào layer Background copy chỉnh Gradient Overlay:

Dither: checkStyle: RadialScale: 150%Gradient dùng 2 màu là #c8c5b8 cùng #aaa593

*

Bước 2:

Nhân đôi layer Background copy – con chuột phải nghỉ ngơi layer mới – Rasterize Layer Style. Để color Foreground là #c8c5b8 với Background là #aaa593

*

Cách 3:

Chọn Filter – Noise – Add noise

Amount: 5Distribution: UniformMonochromatic: check

*

Bước 4:

Đổi Blkết thúc Mode layer Background copy 2 sang Darken

*

Cách 5:

Add thêm Levels

Shadows: 72Gamma: 1.05Highlights: 236

*

Cách 6:

Viết chứ

Font: Freshman NormalSize: 150ptColor: #43a0a8Kerning: Optical

*

Cách 7:

Duplicate layer text rồi kéo xuống dưới layer gốc

*

Cách 8:

Chọn Edit – Free Transform (Ctrl + T) rồi kéo chữ xuống 1 px, thanh lịch phải 1 px

*

Bước 9:

Duplicate layer text copy lên 10 lần đến text copy 11

*

Bước 10:

Chọn tất cả 11 layer text copy rồi thay đổi màu sắc chữ quý phái #c7b299

*

Sau đó con chuột cần, lựa chọn Convert for Smart Filters

*

Bước 11:

Đổi tên layer vừa convert thành 3D Extrusion, duplicate layer kia, thay tên layer copy thành Shadow rồi kéo xuống dưới layer 3D Extrusion

*

Cách 12:

Tại layer chữ, double-clichồng chỉnh Stroke:

Size: 2Position: InsideColor: #f2eee1

*

Chỉnh tiếp Inner Shadow:

Color: #464646Opacity: 100%Use Global Light: UncheckAngle: 129Distance: 5Spread: 50Size: 2

*

Tiếp cho Pattern Overlay:

Blend Mode: Soft LightPattern: Fine diagonal lines (vào file resource)

*

Cách 13:

Double-cliông chồng vào layer 3 chiều Extrusion, chỉnh Bevel and Emboss:

Technique: Chisel HardSize: 13Use Global Light: UncheckAngle: 82Altitude: 11Anti-aliased: CheckHighlight Mode – Opacity: 0%

*

Contour:

Anti-aliased: Check

*

Màu sắc Overlay:

Color: #265559

*

Bước 14:

Ở layer Shadow, lựa chọn Filter – Blur – Motion Blur:

Angle: -55Distance: 20

*

Sau kia thay đổi Blover Mode của layer lịch sự Multiply.

Cách 15:

Add thêm Hue/Saturation:

Saturation: -65Chỗ trét đỏ: Check

*

Và đây là kết quả cuối cùng:

*

Download nguyên liệu để tiến hành bài xích hướng dẫn này trên đây


Bấm vào ibé download để cho link trên diễn bọn, rồi kéo xuống cuối bài bác để download nhé!

*


Mọi thắc mắc về bài trả lời này những bạn cũng có thể cliông xã vào đây nhằm đến nội dung bài viết cội bên trên diễn bọn cùng gửi vướng mắc trực tiếp đến người sáng tác của nội dung bài viết này và để được câu trả lời nhanh chóng nhất!!!