CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN LÀ GÌ

Chỉ tiêu này phản ánh tổng vừa lòng cục bộ số chi phí gửi bank và những khoản tương đương chi phí hiện nay gồm của CTCK tại thời điểm report, có tiền gửi bank mang đến hoạt động vui chơi của CTCK, chi phí phương diện trên quỹ của CTCK, chi phí gửi ngân hàng (không kỳ hạn), chi phí vẫn đưa, tiền gửi tkhô hanh toán bù trừ giao dịch bệnh khoán của CTCK và các khoản tương tự chi phí (Nếu có). Trong đó:Tiền (Mã số 111.1)Là tiêu chí tổng vừa lòng phản chiếu toàn bộ số chi phí hiện nay bao gồm của CTCK tại thời điểm báo cáo, gồm: chi phí phương diện trên quỹ, tiền gửi bank (không kỳ hạn) của CTCK, chi phí đang chuyển, Tiền gửi của Tổ chức thành lập và tiền thanh toán thù bù trừ thanh toán giao dịch chứng khân oán.

Xem thêm: Bốn Chân Chong Chóng Hai Bụng Kề Nhau Cắm Giữa Phao Câu Nghiến Đi Nghiến Lại Là Cái Gì

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí “Tiền” là tổng số dư Nợ của những TK 111 “Tiền mặt”, TK 112 “Tiền gửi ngân hàng”, TK 113 “Tiền đã chuyển” và TK 118 “Tiền gửi bù trừ cùng thanh hao toán thù giao dịch thanh toán triệu chứng khoán”.quý khách vẫn xem: Tiền cùng những khoản tương tự tiền là gì

Các khoản tương tự tiền (Mã số 111.2)

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ cụ thể của TK 122 “Các khoản đầu tư chi tiêu sở hữu mang lại ngày đáo hạn bên trên Sổ chi tiết TK 122 gồm tiền gửi có kỳ hạn, tmùi hương phiếu… bao gồm thời hạn thu hồi không quá 3 mon Tính từ lúc ngày đầu tư chi tiêu.Các tài sản tài chủ yếu ghi thừa nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) (Mã số 112)Là chỉ tiêu phản ảnh quý hiếm của những gia sản tài chính ghi dấn trải qua lãi/lỗ bao gồm: Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái khoán Chính phủ, trái phiếu công ty lớn, hội chứng quyền, chứng từ lưu lại ký,… Các tài sản tài thiết yếu được phản ánh vào mục này là các khoản chi tiêu có thời hạn tịch thu vốn bên dưới một năm hoặc vào một chu kỳ luân hồi marketing.Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là căn cứ vào Số dư Nợ của TK 121 “Các gia sản tài chủ yếu ghi thừa nhận theo giá trị hợp lý trải qua lãi/lỗ” bên trên cửa hàng bù trừ giữa Số dư Nợ TK 1211 – Giá sở hữu cộng hoặc trừ (+/-) Chênh lệch reviews lại những gia sản tài thiết yếu số dư Nợ hoặc Có TK 1212 – Chênh lệch Reviews lại những gia tài tài thiết yếu ghi nhấn theo cực hiếm phải chăng trải qua lãi/lỗ.


*

Các khoản chi tiêu sở hữu mang đến ngày đáo hạn (Mã số 113)

Là tiêu chí phản chiếu quý giá của Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gồm những: Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng bao gồm kỳ hạn. Các khoản đầu tư chi tiêu nắm giữ đến ngày đáo hạn được đề đạt vào mục này là các khoản đầu tư chi tiêu tất cả thời hạn thu hồi vốn vào một chu kỳ sale hoặc là hơn một chu kỳ luân hồi kinh doanh, ko bao hàm những khoản chi tiêu ngắn hạn gồm thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không thật 3 tháng kể từ ngày download khoản đầu tư chi tiêu đó trên thời điểm báo cáo đã được xem vào tiêu chuẩn “Các khoản tương đương tiền”.Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là địa thế căn cứ vào Số dư Nợ của TK 122 “Các khoản chi tiêu sở hữu mang lại ngày đáo hạn” trên sổ Cái.

Trả lời Hủy

Tlỗi năng lượng điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ngôi trường phải được lưu lại *