Các Lệnh Cơ Bản Trong Photoshop

Photoshop là một phần mềm đồ họa chuyên dụng, nó là một công cụ đắc lực trong việc chỉnh sửa hình ảnh, sử dụng trong thiết kế trang web, hỗ trợ vẽ tranh,… Hiện nay có rất nhiều phần mềm liên quan trên thị trường như PhotoScape, Photoshine,… nhưng đứng đầu vẫn là công cụ hỗ trợ của Adobe Photoshop.

Để mọi người có thể thực hiện các thao tác nhanh chóng trong khi sử dụng PhotoShop. Hôm nay, mình sẽ tổng hơp tất cả các lệnh bằng bàn phím trong Photoshop giúp các bạn tiết kiệm được tối đa thời gian thao tác sử lý trên màn hình để thu được hiệu quả tối đa nhất trong công việc của mình.

*


Các lệnh trong hệ thống File của Photoshop

CTRL + N NEW TẠO FILE MỚI

CTRL + O OPEN MỞ FILE

CTRL + ALT + O OPEN AS MỞ FILE ADOBE BRIDGE

CTRL + W CLOSE ĐÓNG FILE 

CTRL + S SAVE LƯU

CTRL + SHIFT + S SAVE AS LƯU SANG DẠNG MỚI

CTRL + ALT + S SAVE A COPY LƯU THÊM 1 BẢN COPY

CTRL + P PRINT IN ẢNH

Nhóm lệnh F

F1 Mở trình giúp đỡ

F2 Cut

F3 Copy

F4 Paste

F5 Mở Pallete Brush

F6 Mở Pallete Màu

F7 Mở Pallete Layer

F8 Mở Pallete Info

F9 Mở Pallete Action

Các lệnh trong công cụ Toolbar của Photoshop

V Move Di Chuyển

M Marquee Tạo vùng chọn

L Lasso Tạo vùng chọn tự động

W Magic Wand Tạo vùng chọn theo màu

C Crop Cắt hình

I Eyedroppe Chấm màu – Thước kẻ

J Healing Brush Chấm sửa lỗi chưa hoàn chỉnh

B Brush Nét bút

S Clone Stamp Lấy mẫu từ 1 ảnh

Y History Brush Lấy lại thông số cũ của hình ảnh

E Eraser Tẩy

G Paint Bucket Đổ màu/ Đổ màu chuyển

. Smudge Tool Mô tả hiện tường miết tay

O Burn Làm tối ảnh

P Pen Tạo đường path vector

T Horizontal Type Viết chữ

A Path Selection Chọn đường Path vector

U Round Retange Vẽ các hình cơ bản

H Hand Hand Tool

Z Zoom Phóng to/ Thu nhỏ

D Background

X Foreground

& Background color Đổi màu trên bảng màu

Các lệnh với Layer trong Photoshop

CTRL + SHIFT New => Layer Tạo Layer mới

CTRL + J New => Layer Via Copy Nhân đôi Layer

CTRL + SHIFT + G New => Layer Via Cut Cắt Layer

CTRL + SHIFT + > Group with Previous Tạo nhóm Layer


CTRL + > Ungroup Bỏ nhóm Layer

CTRL + < Arrange => Bring to Front Chuyển Layer lên trên cùng

CTRL + SHIFT + < Arrange => Bring to Forward Chuyển Layer lên trên

CTRL + E Arrange => Send Backward Chuyển Layer xuống dưới

CTRL + SHIFT + E Arrange => Send to Back Chuyển Layer xuống dưới cùng

CTRL + E Merge Down Ghép các Layer được chọn

CTRL + SHIFT + E Merge Visible Ghép tất cả các Layer

Các lệnh với nhóm Image

CTRL + L Ajust => Levels Bảng Levels

CTRL + SHIFT + L Ajust => Auto Levels Tự động chỉnh Levels

CTRL + ALT + SHIFT + L Ajust => Auto Contrast Tự động chỉnh Contrast

CTRL + M Ajust => Curves Bảng Curves

CTRL + B Ajust => Color Blance Bảng Color Blance

CTRL + U Ajust => Hue/Saturation Bảng Hue/Saturation

CTRL + SHIFT + U Ajust => Desaturate Bảng Desaturate

CTRL + I Ajust => Invert Bảng Invert

Nhóm lệnh Select trong Photoshop

CTRL + A All Chọn tất cảCTRL + D Deselect Bỏ vùng chọnCTRL + SHIFT + D Reselect Chọn lại vùng chọnCTRL + SHIFT + I Inverse Nghịch đảo vùng chọnCTRL + ALT + D Feather Mờ biên vùng chọnCTRL + F Last Filter Lặp lại Filter cuối cùngCTRL + SHIFT + F Fade Chỉnh Opacity Brush

Nhóm lệnh Edit trong Photoshop

< Zoom + Brush Phóng to nét bút> Zoom – Brush Thu nhỏ nét bútCTRL + Z Undo Trở lại bước vừa làmCTRL + ALT + Z Undo More Trở lại nhiều bướcCTRL + X Cut CắtCTRL + C Copy Sao chépCTRL + SHIFT + C Copy Merged Copy MergedCTRL + V Paste DánCTRL + SHIFT + CTRL + V Paste Into Paste chồng lênCTRL + T Free Transform Xoay hình / Chỉnh ti lệCTRL + SHIFT + T Transform > Again Làm lại bước Free Transform

Các lệnh nhóm View trong Photoshop

CTRL + Y Preview>CMYK Xem màu CMYKCTRL + SHIFT + Y Gamut Warning Xem gam màu ngoài hệ CMYKCTRL + + Zoom In Phóng toCTRL + – Zoom Out Thu nhỏCTRL + 0 Fit on Screen Xem hình tràn màn hìnhCTRL + SHIFT + H Hide Path Ẩn các đường PathCTRL + R Show Rulers Hiện thướcCTRL + ; Hide Guides Ẩn GuidesCTRL + SHIFT + ; Snap To Guides Nhẩy bằng GuidesCTRL + ALT + ; Lock Guides Khoá GuidesCTRL + “ Show Grid Hiện lướiCTRL + SHIFT + ‘ Snap To Grid Nhẩy bằng lưới